Các dự án chống thấm của công ty chống thấm Minh Nhật

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Công trình:

TT KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG KCN DUNG QUẤT

Nhà thầu:

CÔNG TY PT KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Xử lý kỹ thuật công trình:

-                     Chống thấm mái

-                     Chông thấm sàn

-                     Chống thấm tường

Công nghệ và năm thực hiện:

-                     Radcon #7 2..052 m2

-                     Thực hiện năm 2002

Công trình:

CÔNG TRÌNH NHÀ A2 – PHÒNG HỌP TW ĐẢNG

Nhà thầu:

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN – BINH ĐOÀN 11

Xử lý kỹ thuật công trình:

-                     Chống thấm đường nứt

Công nghệ và năm thực hiện:

-                     Waterstop

 

Công trình:

NHÀ KHÁCH UBND TỈNH LAI CHÂU

Nhà thầu:

XN XD TƯ NHÂN SỐ 6 LAI CHÂU

Xử lý kỹ thuật công trình:

-                     Chống thấm mái, sàn

Công nghệ và năm thực hiện:

-                     Penetron  272 m2

-                     Thực hiện năm 2002

Công trình:

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH QUẢNG NINH

Nhà thầu:

CÔNG TY XD SỐ 2 QUẢNG NINH

Xử lý kỹ thuật công trình:

-                     Chống thấm tầng hầm

-                     Chống thấm bể nước

-                     Chống thấm mạch ngừng

Công nghệ và năm thực hiện:

-                     Penetron 166 m2

Công trình:

VĂN PHÒNG UBND THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT

Nhà thầu:

CÔNG TY XD CẦU ĐƯỜNG DOVI

Xử lý kỹ thuật công trình:

-                     Chống thấm sàn mái, sê lô

-                     Chống thấm sàn nền

-                     Chống thấm khu vệ sinh

Công nghệ và năm thực hiện:

-                     Radcon #7 818 m2

-                     Thực hiện năm 2003

Công trình:

NHÀ LÀM VIỆC TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Nhà thầu:

XN 72 – CÔNG TY XÂY LẮP 386

Xử lý kỹ thuật công trình:

-                     Chống thấm tầng hầm

Công nghệ và năm thực hiện:

-                     Penetron 409 m2

-                     Thực hiện năm 2003

Công trình:

NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY TỈNH LONG AN

Nhà thầu:

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN – BINH ĐOÀN 11

Xử lý kỹ thuật công trình:

-                     Chống thấm sân thượng, sàn mái

-                     Chống thấm mái vòm, đường nứt

Công nghệ và năm thực hiện:

-                     Radcon #7 372 m2

-                     Thực hiện năm 2003

Công trình:

NHÀ N1A CÔNG TRÌNH KDT MỸ ĐÌNH 2

Nhà thầu:

XN CƠ KHÍ VÀ XD 141 – TỔNG CÔNG TY THÀNH AN

Xử lý kỹ thuật công trình:

-                     Chống thấm tường sàn

-                     Chống thấm mạch ngừng

-                     Chống thấm hố thang máy

Công nghệ và năm thực hiện:

-                     Penetron 1.740 m2  

 

 

Đăng ký vps giá rẻ, tên miềndomain. Việc kiểm tra và mua tên miền giá rẻ, domain giá rẻ, hosting giá rẻ, máy chủ ảo giá rẻserver giá rẻ chỉ với 2 bước đơn giản. Giúp bạn tiên phong trong kinh doanh Online