Các công trình chống thấm Minh Nhật thực hiện

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Công trình:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Nhà thầu:

CÔNG TY XD QUỐC TẾ VIC & CÔNG TY TNHH TTL

Xử lý kỹ thuật công trình:

- Chống thấm hệ thống bể nước, bể bơi, mái sàn, tầng hầm, nhà vệ sinh, kho lạnh…..

Công nghệ và năm thực hiện:

-         Radcon #7 4.217 m2

-         Thực hiện năm 1996

Công trình:

NHÀ KHÁCH CHÍNH PHỦ

Nhà thầu:

CÔNG TY TNHH LƯU NGUYỄN

Xử lý kỹ thuật công trình:

- Chống thấm mái sàn

Công nghệ và năm thực hiện:

-         Astec EC100 25m2

-         Thực hiện năm 1998

Công trình:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Nhà thầu:

CÔNG TY TNHH LƯU NGUYỄN

Xử lý kỹ thuật công trình:

- Chống thấm mái sàn

Công nghệ và năm thực hiện:

-         Astec EC100 65m2

-         Thực hiện năm 1998

Công trình:

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH LẠNG SƠN

Nhà thầu:

CÔNG TY TÂY HỒ - BỘ QUỐC PHÒNG

Xử lý kỹ thuật công trình:

- Chống thấm mái sàn

Công nghệ và năm thực hiện:

-         Radcon #7 2.000 m2

-         Thực hiện năm 2000

Công trình:

TRỤ SỞ KIÊM KHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Nhà thầu:

CÔNG TY XÂY DỰNG NGÂN HÀNG

Xử lý kỹ thuật công trình:

-         Chống thấm bể nước, bể phốt

-         Chống thấm sàn, vách tầng hầm, hố thang máy

-         Chống thấm mạch ngừng bê tông

Công nghệ và năm thực hiện:

-         Radcon #7 321m2

-         Bentoseal 1.273 m2

Công trình:

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC NAM BỘ

Nhà thầu:

CÔNG TY TNHH HIM LAM

Xử lý kỹ thuật công trình:

- Chống thấm sàn mái, hồ nước

Công nghệ và năm thực hiện:

-         Radcon #7 650 m2

-         Thực hiện năm 1999

Công trình:

VIỆN HẠT NHÂN ĐÀ LẠT

Nhà thầu:

VIỆN HẠT NHÂN ĐÀ LẠT

Xử lý kỹ thuật công trình:

- Chống thấm sàn vành khăn, sê lô, khe lún

Công nghệ và năm thực hiện:

-         Radcon #7 221 m2

-         Bostik 10.5m

-         Thực hiện năm 2000

Công trình:

TRỤ SỞ BẢO HIỂM TỈNH ĐỒNG THÁP

Nhà thầu:

CÔNG TY XÂY LẮP VLXD ĐỒNG THÁP

Xử lý kỹ thuật công trình:

- Chống thấm sàn, gờ, góc ke gờ, tường …..

Công nghệ và năm thực hiện:

-         Radcon #7 45 m2

-         Penetron

-         Thực hiện năm 2002

Đăng ký vps giá rẻ, tên miềndomain. Việc kiểm tra và mua tên miền giá rẻ, domain giá rẻ, hosting giá rẻ, máy chủ ảo giá rẻserver giá rẻ chỉ với 2 bước đơn giản. Giúp bạn tiên phong trong kinh doanh Online